FIXUI BLOGI

Toimi­tus­johtaja Eeva

Toimi­tus­johtaja Eeva

Haastat­te­limme toimi­tus­joh­ta­jaamme Eevaa yrittä­jyy­destä ja FixUi:lla työsken­te­lystä. Lue Eevan vastaukset täältä!

Sisäl­lön­tuottaja Anne

Sisäl­lön­tuottaja Anne

Sisäl­lön­tuo­tan­nolla ja hakuko­neop­ti­moin­nilla on tärkeä merkitys yrityksen menes­ty­mi­selle – kuinka asiakkaat löytävät yrityksen ja innos­tuvat käyttämään yrittäjän palve­luita.