FIXUI BLOGI

Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

Miten käytet­tä­vyys­suun­nittelu tuo yrityk­selle voittoa?

Moni UX-suunnit­­telua yrityk­seensä harkitseva voi raapia päätään kuunnel­lessaan suunnit­te­lijan innos­tu­nutta esitystä hänen palve­luistaan. Termejä heitellään, puhutaan proses­seista ja käyttäjien tunte­mi­sesta, mutta mitä minä asiak­kaana tästä konkreet­ti­sesti hyödyn?