FIXUI BLOGI

Palvelu­muotoilu edestä ja takaa

Palvelu­muotoilu edestä ja takaa

Jokaiseen palveluun kuuluu näkyviä ja näkymät­tömiä asioita. Mitä täytyy huomioida palvelun suunnit­te­lussa näkyvän palvelun saavut­ta­mi­seksi? Lue Elinan tuorein kirjoitus palve­lu­muo­toi­lusta!