FIXUI BLOGI

Huippuja kokemuksia

Huippuja kokemuksia

Yksi asioista, jonka ihmiset muistavat parhaiten kokemuk­sistaan, ovat huippu­hetket. Silti leijo­nanosa suunnit­te­lusta painottuu käytet­tä­vyy­son­gelmien ratkai­se­miseen ja vain pieni siivu huippu­ko­ke­musten suunnit­teluun. Onko tämä suoma­laista menta­li­teet­tiamme?

Hunajainen kokemus

Hunajainen kokemus

Mistä käyttä­jä­ko­kemus (UX) muodostuu? Minkä­lainen palvelu/tuote onnistuu? Mihin satsata tuote­ke­hi­tys­pro­ses­sissa?
Lue Elinan vinkit, miten päästä alkuun hyvän käyttä­jä­ko­ke­muksen suunnit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa.

Ups, jotain meni pieleen

Ups, jotain meni pieleen

Tätä lausetta et halua kuulla hammas­lää­kärin suusta. Etkä lento­kap­teenin, kuten minä ja kanssa­mat­kus­tajani saimme hiljattain kuulla. Kun palve­lussa jotain meneekin pieleen, oli kyseessä sitten lento tai tieto­ko­neoh­jelma, siitä pitää kertoa. Mutta miten se kannat­taisi tehdä?