Graafinen suunnittelija Mia

FixUi Tällä kertaa haasta­tel­tavana oli graafinen suunnit­te­li­jamme Mia. Haastat­te­limme häntä graafisen suunnit­te­lijan työstä ja FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Mia ja toimin FixUi:lla graafisena suunnit­te­lijana....

Graafikko Katja

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Katjaa graafisen suunnit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Katja ja aloitin FixUi:lla vuosi sitten. Taustallani on laaja-alainen kokemus...

Värillä on väliä

Näetkö, mitä kuvassa lukee? Ehkä näetkin, mutta tiesitkö, että kaikki eivät näe? On arvioitu, että jopa 8–15% ihmisistä, varsinkin miehistä, on väriso­keita. Alla löytyvät malli­kuvat, miten eri tavoin värisokeat ihmiset saattavat nähdä tämän kuvan. Kuvassa...

Markki­noin­ti­gra­fiikkaa Canvasta

Joskus voi tulla työelä­mässä vastaan tarve luoda markki­nointiin liittyvää grafiikkaa lyhyellä varoi­tusa­jalla. Joillakin ihmisillä graafiset ja taiteel­liset taidot voivat rajoittua vähäi­sestä pinta­raa­pai­susta henki­lö­koh­taiseen...

Infor­ma­tii­vinen UI-grafiikka

Miksi palkata graafikko piirtämään käyttö­liit­ty­määnne? Visuaa­li­sella suunnit­te­lulla on perin­tei­sesti tärkeä tehtävä tehdä tuote houkut­te­le­vaksi juuri omalle kohde­ryh­mälleen ja sillä viestitään brändiä. Mutta käyttö­liit­tymän visuaa­li­sella...

Mikä ihmeen brändin­hal­linta?

”Äiti, täällä olis sulle aivan hirveästi töitä.” Tokaisi lapseni ajaes­samme vanhan teolli­suusa­lueen halki. ”Mitenkä niin?” Kysyin ihmetellen ja sain vastauk­seksi: ”No täällä on hirveän­nä­köisiä logoja, tosi vanhan­ai­kaisia.” ”Fiksu vekara vai mitä? Graafinen...