Senior Interaction Designer Pekka

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Pekkaa käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijan työnku­vasta ja FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Pekka ja teen FixUilla lähinnä käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telua ja UI-proto­tyyppejä. Joskus harvemmin...

Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija Panu

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Panua käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lijan työnku­vasta ja tunte­muk­sista FixUi:lla työsken­te­lystä. 1. Kuka olet ja mitä teet FixUi:lla? Olen Panu, ja teen FixUilla UI- ja UX-suunnit­telua sekä käytet­tä­vyys­tes­tausta. Keitän myös...

Värillä on väliä

Näetkö, mitä kuvassa lukee? Ehkä näetkin, mutta tiesitkö, että kaikki eivät näe? On arvioitu, että jopa 8–15% ihmisistä, varsinkin miehistä, on väriso­keita. Alla löytyvät malli­kuvat, miten eri tavoin värisokeat ihmiset saattavat nähdä tämän kuvan. Kuvassa...

Huippuja kokemuksia

Yksi asioista, jonka ihmiset muistavat parhaiten kokemuk­sistaan, ovat huippu­hetket. Silti leijo­nanosa suunnit­te­lusta painottuu käytet­tä­vyy­son­gelmien ratkai­se­miseen ja vain pieni siivu huippu­ko­ke­musten suunnit­teluun. Onko tämä suoma­laista...

Hunajainen kokemus

Mistä kaikesta muodos­tuukaan se mystinen käyttä­jä­ko­kemus (UX), jonka asiak­kaanne saavat? Miten luodaan hyvä käyttä­jä­ko­kemus? Aluksi vähän pohjus­tusta: Käyttä­jä­ko­ke­muk­sella tarkoi­tetaan kokonais­val­taista kokemusta, jonka asiak­kaanne saa...

Ups, jotain meni pieleen

Tätä lausetta et halua kuulla hammas­lää­kärin suusta. Etkä lento­kap­teenin, kuten minä ja kanssa­mat­kus­tajani saimme hiljattain kuulla. Kun palve­lussa jotain meneekin pieleen, oli kyseessä sitten lento tai tieto­ko­neoh­jelma, siitä pitää kertoa. Mutta miten se...