Sisäl­lön­tuottaja Anne

Haastat­te­limme työka­ve­riamme Annea sisäl­lön­tuo­tannon merki­tyk­sestä ja siitä, millaista on työsken­nellä FixUi:lla. 1. Mitä teet FixUi:lla? Tehtä­viini kuuluu sisällön­tuotanto eri kanaviin kuten esimer­kiksi netti­si­vuille, verkko­kaup­poihin ja someen....

Top 4 syytä miksi jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Yrityksille kotisivuja kauppaavia tekijöitä on moneen junaan. Turhan usein saamme kuulla uusien asiak­kai­demme kertomina kauhu­ta­ri­noita, kuinka edellinen kotisivu-projekti oli venäh­tänyt viikoista kuukausiin eikä tästäkään huoli­matta käteen jäänyt...

Miten netti­sivut yrityksille FixUi:lla raken­netaan?

Tiesitkö, että tehok­kaiden netti­si­vujen rakentaminen yrityk­sellesi ei ole harras­te­li­ja­koo­darin hommaa? Netti­si­vujen rakentaminen on monipuo­lista työtä, jossa tarvitaan hyvää osaamista eri osa-alueilta. Meidän tavoit­teena on aina ymmärtää...

Hyvän netti­sivun sisällön tunnus­merkit

Netti­si­vujen sisäl­lön­tuo­tantoon käytetään paljon aikaa ja vaivaa. Mistä asioista hyvän sisällön tunnistaa? Löytä­vätkö asiak­kaasi netti­sivusi ja palvelusi helposti? Nosta­vatko hakukoneet sivustosi hakutu­losten kärkeen? TUOREUS Netti­si­vujen sisältö ja...