Top 4 syytä miksi jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

elo 1, 2018 | FixUi, Graafinen suunnittelu, Hakuko­neop­ti­mointi, Markki­nointi, Sisällön­tuotanto, Verkko­sivut

Yrityksille kotisivuja kauppaavia tekijöitä on moneen junaan. Turhan usein saamme kuulla uusien asiak­kai­demme kertomina kauhu­ta­ri­noita, kuinka edellinen kotisivu-projekti oli venäh­tänyt viikoista kuukausiin eikä tästäkään huoli­matta käteen jäänyt nykys­tan­dardien mukaisia kotisivuja. Kotisivu -ostoksia tehtäessä halvin on harvoin se helpoin ja paras vaihtoehto.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Yrityksesi kotisivut ovat jotain mihin kannattaa panostaa! Kun sivut tehdään hyvin, se näkyy suoraan asiakas­vir­rassa ja kassassa. Listaamme 4 syytä miksi sinunkin yrityksesi ansaitsee hyvät verkko­sivut:

1. Kotisivut heijas­tavat yrityksesi palve­luiden tasoa

Ravintola, jonka kotisivut ovat tehty huonosti, saa ajatte­lemaan onko ravin­tolan muutkin asiat hoidettu yhtä huonosti. Jos sivusi näyttävät vanhan­ai­kai­sille tai sivuilla on hankala liikkua eikä sieltä löydy haettavia tietoja tarpeeksi nopeasti, asiakas siirtyy etsimään muita yrityksiä. Nykyisin puolet asiak­kaista käyttää puhelinta tieto­koneen sijaan etsiessään palve­luita, joten kotisi­vujen täytyy toimia oikein myös puheli­mella.

2. Hyvät kotisivut luovat luotta­musta ja uskot­ta­vuutta

Samalla tavalla kuin jämäkkä käden puristus ensita­paa­mi­sella, voi hyvä kotisivu viestittää tärkeää sanomaa yrityk­sestäsi. Kotisivusi voi olla asiakkaan ensikos­ketus yrityk­seesi, joten sen kannattaa viestiä luotta­musta ja uskot­ta­vuutta. Hyvä kotisivu onnistuu tässä yhdis­tä­mällä raikkaan visuaa­lisen ilmeen ja hyvällä toteu­tuk­sella luodun saavu­tet­ta­vuuden. Taas huono/vanha kotisivu voi romuttaa yrityksen uskot­ta­vuuden.

3. Hyvät kotisivut ja aktii­vinen hakuko­neop­ti­mointi auttaa yritystäsi sekä palve­luitasi löytymään netistä

Tehokas hakuko­neop­ti­mointi kaipaa kaverikseen hyviä kotisivuja. Hyvät kotisivut tehdään alusta alkaen hakuko­neop­ti­moinnin ehdoilla aina raken­teesta sisäl­tö­suun­nit­teluun. Hyvien kotisi­vujen lisäksi aktii­vi­sella hakuko­neop­ti­moin­nilla ja tarkasti suunni­tel­luilla hakusa­noilla voidaan sivujen näkyvyyttä parantaa tuntu­vasti.

4. Hyvät kotisivut lisäävät asiakas­virtaa ja myyntiä

Hyvät kotisivut siis luovat luotta­musta, paran­tavat asiakas­ko­ke­musta ja lisäävät sivuston näkyvyyttä, tällöin ne eivät voi olla myös tuomatta lisää asiakas­virtaa. Silloin kun kotisivut on suunni­teltu käyttä­jän­kulku ohjenuorana, saadaan käyttäjä tilaamaan/ostamaan/ottamaan yhteyttä/palaamaan uudelleen. Huonojen kotisi­vujen vaikutus on päinvas­tainen, ne voivat pahim­millaan työntää asiakkaat pois.

Mieles­tämme jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut! Sen vuoksi tarjoamme käyttöösi parhaimman toteu­tus­tiimin, jossa sinua auttavat graafikko, koodari ja sisäl­lön­tuottaja. Monio­saaja tiimimme pitää huolen, jotta loppu­tulos on houkut­televa ja toimiva kokonaisuus. Joten älä mieti sen pitempään, vaan varaa meiltä ilmainen kotisi­vu­työpaja (normaa­li­hinta 620€) ja laitetaan kotisivusi kuntoon!

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!