Top 4 syytä miksi jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

elo 1, 2018 | FixUi, Graafinen suunnittelu, Hakuko­neop­ti­mointi, Markki­nointi, Sisällön­tuotanto, Verkko­sivut

Yrityksille kotisivuja kauppaavia tekijöitä on moneen junaan. Turhan usein saamme kuulla uusien asiak­kai­demme kertomina kauhu­ta­ri­noita, kuinka edellinen kotisivu-projekti oli venäh­tänyt viikoista kuukausiin eikä tästäkään huoli­matta käteen jäänyt nykys­tan­dardien mukaisia kotisivuja. Kotisivu ‑ostoksia tehtäessä halvin on harvoin se helpoin ja paras vaihtoehto.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Yrityksesi kotisivut ovat jotain mihin kannattaa panostaa! Kun sivut tehdään hyvin, se näkyy suoraan asiakas­vir­rassa ja kassassa. Listaamme 4 syytä miksi sinunkin yrityksesi ansaitsee hyvät verkko­sivut:

1. Kotisivut heijas­tavat yrityksesi palve­luiden tasoa

Ravintola, jonka kotisivut ovat tehty huonosti, saa ajatte­lemaan onko ravin­tolan muutkin asiat hoidettu yhtä huonosti. Jos sivusi näyttävät vanhan­ai­kai­sille tai sivuilla on hankala liikkua eikä sieltä löydy haettavia tietoja tarpeeksi nopeasti, asiakas siirtyy etsimään muita yrityksiä. Nykyisin puolet asiak­kaista käyttää puhelinta tieto­koneen sijaan etsiessään palve­luita, joten kotisi­vujen täytyy toimia oikein myös puheli­mella.

2. Hyvät kotisivut luovat luotta­musta ja uskot­ta­vuutta

Samalla tavalla kuin jämäkkä käden puristus ensita­paa­mi­sella, voi hyvä kotisivu viestittää tärkeää sanomaa yrityk­sestäsi. Kotisivusi voi olla asiakkaan ensikos­ketus yrityk­seesi, joten sen kannattaa viestiä luotta­musta ja uskot­ta­vuutta. Hyvä kotisivu onnistuu tässä yhdis­tä­mällä raikkaan visuaa­lisen ilmeen ja hyvällä toteu­tuk­sella luodun saavu­tet­ta­vuuden. Taas huono/vanha kotisivu voi romuttaa yrityksen uskot­ta­vuuden.

3. Hyvät kotisivut ja aktii­vinen hakuko­neop­ti­mointi auttaa yritystäsi sekä palve­luitasi löytymään netistä

Tehokas hakuko­neop­ti­mointi kaipaa kaverikseen hyviä kotisivuja. Hyvät kotisivut tehdään alusta alkaen hakuko­neop­ti­moinnin ehdoilla aina raken­teesta sisäl­tö­suun­nit­teluun. Hyvien kotisi­vujen lisäksi aktii­vi­sella hakuko­neop­ti­moin­nilla ja tarkasti suunni­tel­luilla hakusa­noilla voidaan sivujen näkyvyyttä parantaa tuntu­vasti.

4. Hyvät kotisivut lisäävät asiakas­virtaa ja myyntiä

Hyvät kotisivut siis luovat luotta­musta, paran­tavat asiakas­ko­ke­musta ja lisäävät sivuston näkyvyyttä, tällöin ne eivät voi olla myös tuomatta lisää asiakas­virtaa. Silloin kun kotisivut on suunni­teltu käyttä­jän­kulku ohjenuorana, saadaan käyttäjä tilaamaan/ostamaan/ottamaan yhteyttä/palaamaan uudelleen. Huonojen kotisi­vujen vaikutus on päinvas­tainen, ne voivat pahim­millaan työntää asiakkaat pois.

Mieles­tämme jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut! Sen vuoksi tarjoamme käyttöösi parhaimman toteu­tus­tiimin, jossa sinua auttavat graafikko, koodari ja sisäl­lön­tuottaja. Monio­saaja tiimimme pitää huolen, jotta loppu­tulos on houkut­televa ja toimiva kokonaisuus. Joten älä mieti sen pitempään, vaan varaa meiltä ilmainen kotisi­vu­työpaja (normaa­li­hinta 620€) ja laitetaan kotisivusi kuntoon!

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Tuomas Jaakkola

Tuomas Jaakkola

Web-suunnittelija

Jos sinulla on ongelmia sivujesi päivit­tä­misen kanssa tai tarvitset yrityk­sellesi kokonaan uudet sivut, olen oikea mies hommaan!