Värillä on väliä

maalis 18, 2019 | Graafinen suunnittelu, Käytettävyys, UX

Näetkö, mitä kuvassa lukee? Ehkä näetkin, mutta tiesitkö, että kaikki eivät näe?

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

On arvioitu, että jopa 8–15% ihmisistä, varsinkin miehistä, on väriso­keita. Alla löytyvät malli­kuvat, miten eri tavoin värisokeat ihmiset saattavat nähdä tämän kuvan.

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

Kuvassa lukujär­jes­tyk­sessä: Red-Blind-Prota­nopia, Green-Blind-Deute­ra­nopia, Blue-Blind-Trita­nopia ja Monochromacy-Achro­ma­topsia.

Muista­kaahan siis yritys­vies­tin­näs­sänne ja tuotteenne sisällä huomioida, että me kaikki emme näe maailmaa samalla tavalla. Netistä löytyy ilmaisia työkaluja, joilla voi testata, miten eri tavoin värisokeat ihmiset näkevät esim. logonne. Näissä malli­ku­vissa on käytetty https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/ ‑palvelua. Toinen vinkki on, että kuvien kontrastia, ja siten myös näkymistä väriso­keille, voi myös “pikatestata” muutta­malla kuva musta-valkoi­seksi.

Napeissa ja muissa käyttö­liit­tymän komen­noissa onkin sekä värinäön erilai­suuden että muiden käytet­tä­vyyteen ja saavu­tet­ta­vuuteen perus­tuvien syiden takia suosi­tel­tavaa käyttää “info monella vihjeellä”-periaatetta: Käytä väriä, tekstiä ja ikonia, niin takaat parhaat mahdol­li­suudet, että käyttäjät ymmär­tävät asiasi jotain kanavaa pitkin :)

Onneksi tilanne FixUin logon kanssa ei ole todel­li­suu­dessa noin huono kuin aloitus­ku­vassa. Jos Design guide­li­nesia nouda­tetaan ja tasavä­ristä logoamme käytetään oikein eli tasai­sella vaalealla pohjalla, se näkyy jopa monograa­fi­koille näin (ympyrän sisällä pilkot­ta­massa oikeat värit mallin vuoksi):

Jokainen yritys ansaitsee hyvät kotisivut

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Elina Koski

Elina Koski

Käyttä­jä­ko­kemus- ja visuaa­linen suunnittelija

Elina muotoilee kaiken, mitä käsiinsä saa: palvelut, tuotteet, grafiikat ja käyttä­jä­ko­ke­mukset.