Graafinen suunnittelu // Brändäys // Markkinointi­materiaalit // Verkko­sivut // Verkkokauppa

LUCCA CONSULT

Auli Lukka­rilan Lucca Consult on kauneu­den­hoitoon ja hyvin­vointiin erikois­tunut yritys. Aulin yli 35 vuoden kokemus kaune­sa­lalta on antanut Luccalle varman startin menes­tykseen ja FixUi on ollut mukana menossa alusta asti. Luccan visuaa­linen brändi logosta käynti­kort­teihin ja netti­si­vuihin on FixUi:n suunnit­telema sekä toteuttama. Olemme suunni­telleet myös muuta markki­noin­ti­ma­te­ri­aalia kuten esitteitä ja julis­teita, lehdis­tö­kutsuja ja messu­ma­te­ri­aalia. Luonnol­lisena lisänä Luccan menes­tys­rik­kaalle taipa­leelle olemme suunni­telleet ja toteut­taneet myös verkko­kaupan italia­lai­sille Back2You ‑hyvin­voin­ti­tuot­teille, jotka ovat olleet Lucca Consul­tille valtava menestys.

Luccan tyyli on yrittä­jänsä näköinen: hienos­tunut, tyylikäs, mieleen­painuva ja ammat­ti­tai­toinen. Värimaa­ilmaan kuuluvat elegantit musta ja valkea, koros­te­värinä säväyttävä turkoosi. Tarkasti valikoidut kuvat yhdessä rohkean brändin kanssa nostavat Luccan esiin vakuut­tavana kauneusalan yrityksenä ja hyvin­voin­ti­tuot­teiden maahan­tuojana. Toimivat netti­sivut ja luotettava verkkokauppa ohjaavat asiakkaat varaamaan aikaa tai ostamaan tuotteita.

Auli Lukka­rilan upea Lucca Consult löytyy osoit­teesta: www.luccaconsult.fi

raken­namme sinulle toimivan brändin alusta loppuun!
FixUi:n tiimi huolehtii projek­tistasi kokonais­val­tai­sesti ja ammat­ti­tai­toi­sesti.