SoteY­Boost

❬ TYÖNÄYTTEET Palvelu­muotoilu // Työpajat // SWOT-analyysi // Business Model Canvas // Koulu­tukset OAMK Oulaisten kampus — SoteY­Boost SoteY­Boost –hankkeen tavoit­teena on tukea hyvin­vointi-, sosiaali- ja tervey­salan pk- ja mikro­y­ri­tyksiä palve­lujen...