FixUi Tiimi

Digirat­kaisuja suurella sydämellä.
Eeva Kangas, Toimitusjohtaja FixUi

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:

040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

Käyttäjäkokemus- ja visuaalinen suunnittelija Elina Koski

ELINA KOSKI
UX & Visual Design Lead
Hei, olen Elina (TaM) ja tuote­suun­nittelu on alani. Jos tarvitaan digitaa­lista tai fyysistä tuotetta, joka toimii, on helppo käyttää ja vielä näyttääkin hyvältä, niin ottakaapa minut tiimiin mukaan ;) Ideoista toteu­tukseen 10 vuoden kokemuk­sella, tavoit­teena tyyty­väiset käyttäjät.

Design portfolio
[email protected]

UX- ja UI-suunnittelu, graafinen suunnittelu, palvelu­muotoilu, tuote­suun­nittelu, koulu­tukset, teollinen muotoilu

Käyttöliittymäsuunnittelija Pekka Moilanen

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

Käyttöliittymäsuunnittelija Panu Pasanen
PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat.

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

Web-suunnittelija Mika Väisänen

MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys, ylläpito ja koulutus, käytettävyys­testaus

Graafinen suunnittelija Katja Huotari
KATJA HUOTARI
Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, olen Katja (KM, TaK). Laadukas yritysilme ja näkyvyys eri medioissa ovat yrityksen elinehto – autan yrityksiä tämän tavoitteen saavut­ta­mi­sessa.

Teen työkseni paljon yrity­sil­meitä ja verkko­sivuja. Luon toimivia ratkaisuja aina käytettävyys sydämellä. Graafisen suunnit­telun ohella kirjoitan yrityksille myynti­tekstejä ja luon uutta sisältöä kertomaan palve­luista ja tuotteista niin verkko­si­vuilla kuin some-kampan­joissa.

Jos yrity­sil­meesi ja viestisi tarvitsee kirkas­tusta, otappa minuun yhteyttä!

[email protected]

Web & UI Design, brändin rakentaminen, digitaa­linen markki­nointi, sisällön­tuotanto, print­ti­suun­nittelu

Talousassistentti Stiina Kangas

STIINA KANGAS
Talous­as­sis­tentti

Moi! Olen Stiina ja toimin talous­as­sis­tenttina. Olen lasken­ta­toimen opiskelija Oulun yliopiston kauppa­kor­kea­kou­lusta ja mukana talous­hal­linnon tehtä­vissä.  

Talous­hal­linnon tehtävät

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:
040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

ELINA KOSKI
UX & Visual Design Lead

Hei, olen Elina (TaM) ja tuote­suun­nittelu on alani. Jos tarvitaan digitaa­lista tai fyysistä tuotetta, joka toimii, on helppo käyttää ja vielä näyttääkin hyvältä, niin ottakaapa minut tiimiin mukaan ; ) Ideoista toteu­tukseen 10 vuoden kokemuk­sella, tavoit­teena tyyty­väiset käyttäjät.

Design portfolio
[email protected]

UX- ja UI-suunnittelu, graafinen suunnittelu, palvelu­muotoilu, tuote­suun­nittelu, koulu­tukset, teollinen muotoilu

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433
[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat.

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys ja ylläpito, käytettävyys­testaus

KATJA HUOTARI
Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, olen Katja (KM, TaK). Laadukas yritysilme ja näkyvyys eri medioissa ovat yrityksen elinehto – autan yrityksiä tämän tavoitteen saavut­ta­mi­sessa.

Teen työkseni paljon yrity­sil­meitä ja verkko­sivuja. Luon toimivia ratkaisuja aina käytettävyys sydämellä. Graafisen suunnit­telun ohella kirjoitan yrityksille myynti­tekstejä ja luon uutta sisältöä kertomaan palve­luista ja tuotteista niin verkko­si­vuilla kuin some-kampan­joissa.

Jos yrity­sil­meesi ja viestisi tarvitsee
kirkas­tusta, otappa minuun yhteyttä!

[email protected]

Web & UI Design, brändin rakentaminen, digitaa­linen markki­nointi, sisällön­tuotanto, print­ti­suun­nittelu

STIINA KANGAS
Talous­as­sis­tentti

Moi! Olen Stiina ja toimin talous­as­sis­tenttina. Olen lasken­ta­toimen opiskelija Oulun yliopiston kauppa­kor­kea­kou­lusta ja mukana talous­hal­linnon tehtä­vissä.

Talous­hal­linnon tehtävät