FixUi Tiimi

Digirat­kaisuja suurella sydämellä.
Eeva Kangas, Toimitusjohtaja FixUi

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:

040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

Graafikko Mia Rissanen

MIA RISSANEN
Graafinen suunnittelija

Hei, olen Mia, luova ja monipuo­linen graafinen suunnittelija. Toteutan visuaa­lista ilmettä kuvien, värien ja typografian avulla niin verkko­si­vuille kuin print­ti­jul­kai­suihin. Työsken­telen Adobe Illustrator, Photoshop ja InDesign CC ‑ohjel­milla, joilla luon webgra­fiikat, logot, käynti­kortit, markkinointi­materiaalit, roll-upit ja paljon muuta. Luova taide on aina ollut osa minua. Vapaa-ajallani teen digitaa­lista taidetta, urheilen ja luen kirjoja.

040 1843145

[email protected]

Graafinen suunnittelu, webgra­fiikat, ohjel­mis­to­gra­fiikat, koulu­tukset, markkinointi­materiaalit

Käyttöliittymäsuunnittelija Pekka Moilanen

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

Käyttöliittymäsuunnittelija Panu Pasanen
PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat.

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

Web-suunnittelija Mika Väisänen
MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys, ylläpito ja koulutus, käytettävyys­testaus

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:
040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

Graafikko Mia Rissanen

MIA RISSANEN
Graafinen suunnittelija

Hei, olen Mia, luova ja monipuo­linen graafinen suunnittelija. Toteutan visuaa­lista ilmettä kuvien, värien ja typografian avulla niin verkko­si­vuille kuin print­ti­jul­kai­suihin. Työsken­telen Adobe Illustrator, Photoshop ja InDesign CC ‑ohjel­milla, joilla luon webgra­fiikat, logot, käynti­kortit, markkinointi­materiaalit, roll-upit ja paljon muuta. Luova taide on aina ollut osa minua. Vapaa-ajallani teen digitaa­lista taidetta, urheilen ja luen kirjoja.

040 1843145

[email protected]

Graafinen suunnittelu, webgra­fiikat, ohjel­mis­to­gra­fiikat, koulu­tukset, markkinointi­materiaalit

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433
[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat.

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys ja ylläpito, käytettävyys­testaus