FixUi Tiimi

Digirat­kaisuja suurella sydämellä.
Eeva Kangas, Toimitusjohtaja FixUi

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:

040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

Sisällöntuottaja Anne Väisänen

ANNE VÄISÄNEN
Projek­ti­pääl­likkö, sisäl­lön­tuottaja, digitaa­linen markki­noija, hakuko­neop­ti­moija

Moikka! Olen Anne (DI) ja tarjoan palveluna monipuo­lista sisäl­lön­tuo­tantoa webbi­si­vuillesi tai verkko­kaup­paasi. Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä. Kun tarvitset helposti löydet­tävää, vuoro­vai­kut­teista ja toimintaan ohjaavaa sisältöä, valit­sethan minut!

040 7682336

Sisällön­tuotanto, projek­tin­johto, asiakas­kom­mu­ni­kointi, hakuko­neop­ti­mointi, digimark­ki­nointi, koulutus

Käyttöliittymäsuunnittelija Pekka Moilanen

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

Käyttäjäkokemus- ja visuaalinen suunnittelija Elina Koski

ELINA KOSKI
UX & Visual Design Lead

Hei, olen Elina (TaM) ja tuote­suun­nittelu on alani. Jos tarvitaan digitaa­lista tai fyysistä tuotetta, joka toimii, on helppo käyttää ja vielä näyttääkin hyvältä, niin ottakaapa minut tiimiin mukaan ;) Ideoista toteu­tukseen 10 vuoden kokemuk­sella, tavoit­teena tyyty­väiset käyttäjät.

Design portfolio
[email protected]

UX- ja UI-suunnittelu, graafinen suunnittelu, palvelu­muotoilu, tuote­suun­nittelu, koulu­tukset, teollinen muotoilu

Käyttöliittymäsuunnittelija Panu Pasanen

PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat. 

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

Web-suunnittelija Mika Väisänen

MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys, ylläpito ja koulutus, käytettävyys­testaus

Graafinen suunnittelija Katja Huotari

KATJA HUOTARI
Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin. Työssäni yhdis­tyvät konsep­ti­suun­nittelu, käyttöliittymä­suunnittelu, sisällön­tuotanto ja visuaa­lisen ilmeen luominen. Jos yrity­sil­meesi ja viestisi tarvitsee kirkas­tusta, otappa minuun yhteyttä!

[email protected]

Yrity­silmeet, graafinen suunnittelu, digitaa­linen markki­nointi, sisällön­tuotanto, taittotyöt

Talousassistentti Stiina Kangas

STIINA KANGAS
Talous­as­sis­tentti

Moi! Olen Stiina ja toimin talous­as­sis­tenttina. Olen lasken­ta­toimen opiskelija Oulun yliopiston kauppa­kor­kea­kou­lusta ja mukana talous­hal­linnon tehtä­vissä.  

Talous­hal­linnon tehtävät

Harjoittelija Samuli Heikkinen

SAMULI HEIKKINEN
Harjoit­telija

Hei! Olen Samuli ja toimin harjoit­te­lijana. Opiskelen tieto­jen­kä­sit­telyä kolmatta vuotta Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Työsken­telen palve­lu­muo­toilun, käyttä­jä­ko­ke­muksen ja testaa­misen parissa.

 

Palvelu­muotoilu, käytettävyys­testaus

EEVA KANGAS
Toimi­tus­johtaja

Moikka! Olen Eeva ja toiminut käytet­tä­vyy­sa­lalla yli 20 vuotta. Olen mukana käytet­tä­vyys­tes­taus­pro­jek­teissa ja vedän yrityksille palve­lu­muo­toi­lu­työ­pajoja. Koulu­tuk­seltani olen DI ja olen suorit­tanut yrittäjän ammat­ti­tut­kinnon. Vapaa-aikanani pelaan tennistä.

Mikäli sinulla on käytet­tä­vyy­salan tarpeita, älä epäröi ottaa yhteyttä minuun:
040 8230773
[email protected]

Myynti, markki­nointi, käytettävyys­testaus, palvelu­muotoilu

ANNE VÄISÄNEN
Projek­ti­pääl­likkö, sisäl­lön­tuottaja, digitaa­linen markki­noija, hakuko­neop­ti­moija

Moikka! Olen Anne (DI) ja tarjoan palveluna monipuo­lista sisäl­lön­tuo­tantoa webbi­si­vuillesi tai verkko­kaup­paasi. Pitkä ja laaja kokemukseni eri toimia­loilta auttaa minua puhumaan kanssasi samaa kieltä. Kun tarvitset helposti löydet­tävää, vuoro­vai­kut­teista ja toimintaan ohjaavaa sisältöä, valit­sethan minut!

040 7682336

Sisällön­tuotanto, projek­tin­johto, asiakas­kom­mu­ni­kointi, hakuko­neop­ti­mointi, digimark­ki­nointi, koulutus

PEKKA MOILANEN
Senior Interaction Designer

Hei, olen Pekka (FM) ja voin auttaa, jos käyttö­liit­ty­miesi kanssa on ongelmia. Oli kyseessä sitten kokonaan uuden suunnittelu tai vanhan paran­ta­minen, niin apua löytyy seitsemän vuoden ja lähes 100 projektin kokemuk­sella. Olen suunnit­tellut ja arvioinut käyttö­liit­tymiä niin mobiili- kuin desktop-puolelle, Web-alustoille ja natii­vi­sof­talle. Minulta onnistuu myös nopeat funktio­naa­liset proto­tyypit Web- ja mobii­lia­lus­toille.

050 4328433

Käyttöliittymä­suunnittelu, käytet­tä­vyy­sarviot- ja testit, proto­tyypit, koulu­tukset

ELINA KOSKI
UX & Visual Design Lead

Hei, olen Elina (TaM) ja tuote­suun­nittelu on alani. Jos tarvitaan digitaa­lista tai fyysistä tuotetta, joka toimii, on helppo käyttää ja vielä näyttääkin hyvältä, niin ottakaapa minut tiimiin mukaan ; ) Ideoista toteu­tukseen 10 vuoden kokemuk­sella, tavoit­teena tyyty­väiset käyttäjät.

Design portfolio  [email protected]

UX- ja UI-suunnittelu, graafinen suunnittelu, palvelu­muotoilu, tuote­suun­nittelu, koulu­tukset, teollinen muotoilu

PANU PASANEN
Käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­telija

Moi! Panu (FM) on nimeni, käyttö­liittymät ja käytettävyys intohimoni. Täältä monipuo­lista kokemusta ja näkemystä käyttö­liit­tymiin sekä käytet­tä­vyyteen liittyvään ongel­man­rat­kaisuun ja uusien konseptien luomiseen. Suunnit­te­lusta proto­tyyppien kautta testaukseen, oli kyseessä sitten web-sovel­lukset tai vaikkapa mobii­li­pelit. Vapaa-ajalla kiireisenä pitää musisointi, konso­li­pe­laa­minen ja elokuvat.

[email protected]

Käyttöliittymä­suunnittelu, proto­tyypit, testaus

MIKA VÄISÄNEN
Web-suunnittelija

Moro! Nimeni on Mika (FM) ja työsken­telen websi­vujen kehit­tä­misen tehtävien parissa. Olen tottunut teknisten ongelmien ratkaisija ja osaamistani käytän mielelläni toisten autta­miseen! Web-suunnit­telun lisäksi sydäntäni lähellä ovat käyttöliittymä­suunnittelu ja käytettävyys. Vapaa-aikani kuluu tieto­ko­neiden, pelien ja musiikin parissa.

[email protected]

WordPress, web-suunnittelu, päivitys ja ylläpito, käytettävyys­testaus

KATJA HUOTARI
Graafinen suunnittelija, digitaa­linen markki­noija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin. Työssäni yhdis­tyvät konsep­ti­suun­nittelu, käyttöliittymä­suunnittelu, sisällön­tuotanto ja visuaa­lisen ilmeen luominen. Jos yrity­sil­meesi ja viestisi tarvitsee kirkas­tusta, otappa minuun yhteyttä!

[email protected]

Yrity­silmeet, graafinen suunnittelu, digitaa­linen markki­nointi, sisällön­tuotanto, taittotyöt

STIINA KANGAS
Talous­as­sis­tentti

Moi! Olen Stiina ja toimin talous­as­sis­tenttina. Olen lasken­ta­toimen opiskelija Oulun yliopiston kauppa­kor­kea­kou­lusta ja mukana talous­hal­linnon tehtä­vissä.

Talous­hal­linnon tehtävät

SAMULI HEIKKINEN
Harjoit­telija

Hei! Olen Samuli ja toimin harjoit­te­lijana. Opiskelen tieto­jen­kä­sit­telyä kolmatta vuotta Lapin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Työsken­telen palve­lu­muo­toilun, käyttä­jä­ko­ke­muksen ja testaa­misen parissa.

Palvelu­muotoilu, käytettävyys­testaus